Privacy beleid

PRIVACY

Het onderstaande zijn mijn uitgangspunten voor wat betreft jouw privacy.

Voor het kunnen opnemen van contact, het verzenden van informatie over activiteiten binnen mijn praktijk, zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief, bewaart Astara coaching persoonlijke gegevens van je zoals je naam, adres en e-mailadres.

Wanneer je binnen Astara een cursus, training, padcoaching of individuele begeleiding volgt dan bewaar ik naast bovengenoemde gegevens ook de meer bijzondere persoonlijke gegevens. Wanneer dit aan de orde is dan zal hiervoor expliciet jouw toestemming worden gevraagd.

Ik zorg er te allen tijde voor dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke gegevens. Daarvoor heb ik de volgende maatregelen getroffen:

 • Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw persoonlijke gegevens. Alle gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • Ik heb mij te houden aan het beroepsprofiel en de beroepscode van mijn beroepsvereniging. Uit dien hoofde heb ik geheimhoudingsplicht.
 • Ik kan geanonimiseerde gegevens gebruiken voor intervisie of supervisie. Intervisie en supervisie verslagen worden gedeeld met collega’s en zijn zo geschreven dat deze niet herleidbaar zijn naar individuele personen.
 • Een klein deel van de gegevens (naam, adres, datum cursus, begeleiding ed.) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen of een jaarrekening kan opmaken. Met mijn administrateur heb ik een Verwerkersovereenkomst opgesteld waarmee is vastgelegd dat hij de persoonsgegevens alleen voor het afgesproken werk mag gebruiken.
 • Je bijzondere persoonsgegevens die verband houden met een individuele begeleiding of padcoaching worden een jaar na de beëindiging van een traject verwijderd en/of vernietigd.
 • Ik werk grotendeels met papieren dossiers voor deze bijzondere persoonsgegevens. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.

Ik neem extra maatregelen om er voor te zorgen dat de informatie op mijn computer, ‘the cloud’ en/of mijn website optimaal zijn beveiligd. Deze maatregelen zijn:

 • De netwerken waar ik gebruik van maak zijn beveiligd door een firewall: hetzij de firewall van het netwerk hetzij een firewall op mijn computer.
 • Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord.
 • E-mail is communicatiemiddel wat ik niet kan beveiligen. Ik /praktijk kan geen verantwoordelijkheid dragen over informatie die je verstrekt over jezelf per e-mail en ontvang die informatie dan bij voorkeur ook niet per e-mail te ontvangen.)
 • Afhandeling van financiële transacties laat ik afhandelen door Uppel administratiekantoor. Met hen wordt alleen de gegevens gedeeld die benodigd zijn om de financiële transactie tot stand te brengen.
 • Indien je je contactgegevens achterlaat via mijn website geef je mij/naam praktijk toestemming deze gegevens te gebruiken om contact met je op te nemen.
 • Indien je je abonneert op mijn nieuwsbrief geef je mij expliciet toestemming om mijn nieuwsbrief naar je te sturen zolang je de toestemming niet intrekt.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je persoonsgegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.