Werkgerelateerde padcoaching

Zijnsgeoriënteerde Padcoaching, werkgerelateerd

 

Voor wie

  • Voor mensen die creatiever met moeilijke, vaak vastgelopen werksituaties om willen gaan.
  • Voor mensen die meer vanuit hun innerlijke motivatie willen werken.
  • Voor mensen die hun volledige potentie willen ontdekken en vormgeven op het werk (en nieuwsgierig zijn naar hoe en waarom ze vaak op de rem gaan staan)
  • Voor mensen die werk en prive meer in balans willen brengen.
  • Voor mensen die hun al vrije, verlichte aard willen vormgeven op het werk.
  • Voor mensen die . . .

Alle onderwerpen kunnen aan bod komen. Dit wel binnen het kader van de werksituatie en de daarin gestelde competentie-eisen.

 

Werkwijze (zie ook tabblad Zijnsoriëntatie)

 

Zijnsoriëntatie  start altijd met het herinneren van je al aanwezige vrijheid en rijkdom. Vandaaruit onderzoeken we je coachingsvraag.

Vechten, vluchten of verstarren, je gewoonlijk gedragsreactie op ervaarde moeilijkheden is vaak niet effectief. Via onderstaande vier stappen en mijn oordeelloze houding begeleid ik je naar effectiever gedrag, wat bij je past en recht doet aan je werksituatie.

  • Stoppen: Breuk maken met je automatische, onbewuste stroom van gedachtes, gevoelens en manier van handelen in een bepaalde situatie door af te stemmen op je al aanwezige vrijheid, nu en hier
  • Kijken: Door vanuit deze vrijheid, die o.a oordeelloos is stil te staan bij de als moeilijk ervaarde situatie stopt het willen verbeteren van of het terugtrekken uit die situatie.
  • Blik verruimen: Door afgestemd te blijven op dit open en ruimere perspectief krijg je inzicht in de situatie. In wie jij daar bent, wat je doet, wie de ander is en wat je werkelijk wilt.
  • Integreren: Vanuit je toegenomen helderheid ga je concreet en creatief vormgeven wat je werkelijk wilt. 

Aldoende ben je (weer) je eigen stuurman/vrouw, neem je je verantwoordelijkheid en is je gedrag niet meer reactief.

 

Hiervoor kiezen en dit daadwerkelijk gaan leven is vaak spannend en vergt inzet (en durf).

Je gaat buiten je comfortzone.

 

Dit proces vraagt ook geduld en tijd. Ik bied geen snelle oplossing voor je hulpvraag.

Wel is mijn aanpak diepgaand en naar je kern. Je wordt authentieker en tegelijkertijd voel je je meer verbonden met de mensen om je heen. Je bent meer in staat, in verbinding met anderen, je potentie te leven.

 

Ik gebruik coachgesprekken, visualisaties, Zijnsgeoriënteerde meditatie en theoretische uitleg als werkvormen.

 

Specialisatie.: Burn-out coaching

Burn-out kan je zien als een (hardhandige) uitnodiging om op je werk de switch te maken van “outside-in” naar “insight-out”. Je werk (gaan) vormgeven vanuit een diepgevoelde motivatie/passie.

 

Te verwachten resultaten in zijn algemeenheid:

- Dieper gevoelde innerlijke motivatie en koers

- Inzicht in en optimale inzet van aanwezige potentie.

- Actief i.p.v. reactief gedrag'.

- Vrreugdevolle, efficiënte en effectieve manier van (samen)werken.

 

Praktische informatie.

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, meestal van zo’n drie kwartier.

Doel is om te kijken of er voldoende basis over en weer is voor een vruchtbare samenwerking.

Ik zal dan mijn Zijnsgeoriënteerde werkwijze verder toelichten.

 

Indien we besluiten tot samenwerking volgt er een intakegesprek aan de hand van vooraf ingevulde vragen. Dit heeft een nadere kennismaking en het helder krijgen van de preciese hulpvraag tot doel.

 

Vervolgens werk ik in blokken van 6 bijeenkomsten waarna een evaluatie volgt. In deze evaluatie kijken we o.a. naar of en met welk te behalen doel voortzetting wenselijk is. De bijeenkomsten vinden plaats in mijn praktijkruimte (Meerkoetlaan 5 te Bilthoven)

 

De coaching wordt altijd afgesloten met een eindevaluatie.

 

Investering:

Per bijeenkomst van 5 kwartier voor particulieren € 80,= (inclusief 21% omzetbelasting) en via de werkgever € 125,= exclusief 21 % omzetbelasting)